Højre menu

Oppe i højre hjørne ses et ikon, som giver adgang til en lille menu.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Denne menu svarer lidt til den personlige menu i SkolePlan Web.

Den kan variere lidt efter, om du er personale, elev eller forælder.

Fast for alle er de fire viste punkter:

·         Indstillinger - hvor du bl.a. kan vælge pinkode til login

·         Mine oplysninger - hvor du kan redigere dine kontaktoplysninger

·         Skift kode - hvor du kan skifte koden til SkolePlan (ikke pinkoden)

·         Afslut - som logger dig af SkolePlan App