Eksamensbeviser

Ved klik på knappen Eksamensbeviser i gruppen Prøver / karakterer får du mulighed for at udskrive eksamensbeviser.

Først skal du angive, hvorvidt du vil udskrive eksamensbeviser for alle 9. klasses og/eller 10. klasses elever, eller du blot vil udskrive for aktuelle elev. Endvidere angiver du om både standpunkts- og prøvekarakterer skal medtages på beviset eller blot en af disse.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Felterne 9. klasses elever og 10. klasses elever afkrydses for at udskrive for de nævnte klasser, mens du nøjes med aktuelle elev ved at fjerne afkrydsningen af begge felter.

Ved klik på knappen Udskriv fremkommer udskriftsdialogen, hvor du vælger den ønskede udskriftsform – printer eller vis på skærm.

Denne udskrift forudsætter anvendelse af fortrykte eksamensbeviser, da kun selve karakterer og afkrydsninger udskrives.