Hold

I SkolePlan kan det aktuelle skoleårs hold oprettes, redigeres og slettes via hurtigknappen Årsdata/Hold eller på hurtigknappen Hold.

Her kan du automatisk Oprette skoleårets hold efter forskellige principper: Stamhold, storhold, hold efter fagønsker og tomme hold.

Se vejledning for Holdoprettelse.