Grundlag for arbejdstid

Gruppen Grundlag for arbejdstid indeholder punkterne: Egentidsudregning/Pausetid/Udviklingstid/Vikarpulje.

Generel:

Afkryds i feltet til højre, om egentidsudregning skal foregå efter aftale for Efterskoler, Husholdnings- og håndarbejdsskoler eller Kostskoler.

Angiv tidsrum for hviletid.

Afslut dine valg ved klik på knappen Gem.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Pausetid:

I felterne til højre afkrydser du, om pausetid skal beregnes automatisk for korte og lange pauser.

Hvis I har valgt at lave en lokalaftale for pausetid, fravælges den automatiske beregning, og årsagen til dette indskrives i aftaleteksten.

Hvis du vælger automatisk beregning, beregnes pausetid automatisk ud fra den givne overenskomst.

Vil du anvende den automatiske beregning af pausetid, skal du tillige angive, om du vil bruge den beregnede tid 100%. Hvis du (i kraft af en lokal aftale) kun vil godskrive eksempelvis 70% af den tid, som udløses ifølge overenskomsten, angives tallet 70 i feltet Benyt procentsats af overenskomsttid. VIGTIGT: De lange pauser udløser ifølge overenskomsten 1/3 af den faktiske tid, og det er denne tid, du får, når procentsatsen er sat til 100%. Ændrer du satsen til 33%, vil SkolePlan kun regne med 33% af 1/3 af den faktiske tid.

Afslut dine valg ved klik på knappen Gem.

Udviklingstid:

I feltet til højre markerer du den Model for udviklingstid fra A til D, som skolen vil gøre brug af i skoleåret:

model A – Udvikling og lærersamarbejde – (125 timer pr. årsværk)
model B – Udvikling og efter- og videreuddannelse – (125 timer pr. årsværk)
model C – Samarbejde – (125 timer pr. årsværk)
model D – Lærersamarbejde, udvikling og efter- og videreuddannelse – (150 timer pr. årsværk)
Afslut dine valg ved klik på knappen Gem.

Vikarpulje:

I feltet til højre markerer du en evt. pulje omkring vikartid, hvorefter SkolePlan ændrer sin arbejdstidberegning omkring denne pulje, så den ajourføres med faktisk afholdt vikartid. Se mere herom under Opgaver.

Afslut dine valg ved klik på knappen Gem.