Bagside til eksamensbevis

Bagsiden af beviset udskrives særskilt og der vælges om der udover karakterskalaen skal være en forklaring på fraværskoder.

Eksempel: Fraværskoderne vises på bagsiden af beviset.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse


Sådan udskriver du bagsiden af beviset.

Vælg Elevinformation og Eksamensbevis bagside.

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse


Vælger du fraværskode 1 vises fraværskoderne på beviset.

Vælger du fraværskode 0 er feltet blankt.

Vælger du fraværskode 2 er der en streg i feltet.

 

Vælg Udskriv.

 

Eksempel:  Udskrift af bevis når eleven ikke er mødt til prøven i dansk læsning.

Ved valg af fraværskode 1 vises koden 87 på beviset.

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

Ved valg af fraværskode 0 er feltet blankt.

Ved valg af fraværskode 2 er feltet markeret.


Vælg Vis udskrift eller Printer.

Vælg Udskriv.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse


Du bliver spurgt om fraværskoderne skal vises på bagsiden.

Svarer du Ja, vises fraværskoderne på bagsiden, sammen med karakterskalaen.